Sterowniki do systemów solarnych pozwalają w zależności od wersji na obsługę różnorodnych układów grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne.
Dzięki zastosowaniu sterownika możemy odpowiednio ustawiać temperaturę załączania i wyłączania pompy cyrkulacyjnej, podgrzać zbiornik buforowy do zadanej temperatury, podłączyć drugie źródło ciepła, dodatkową pompę lub grzałkę.
 

RT-08 SOLAR DUO - Sterownik do systemów solarnych zapewniający obsługę zaworów i pompy ładującej zasobnik lub bufor CWU. Pozwala na automatyczną obsługę dwóch zaworów i jednej pompy ładującej CWU. Posiada trzy czujniki temperatury: 2 do pomiaru temperatury glikolu w kolektorach słonecznych i jeden do pomiaru wody w buforze lub zasobniku CWU.

RT-08 SOLAR TH - Sterownik do systemów solarnych zapewniający obsługę dwóch pomp: pompy ładującej bufor z kolektorów słonecznych, oraz pompy ładującej zasobnik CWU z bufora. Posiada trzy czujniki temperatury: 1 do pomiaru temperatury glikolu i dwa do pomiaru wody w buforze ( w dwóch warstwach bufora ). Dodatkowo pozwala na obsługę grzałki elektrycznej wspomagającej dogrzanie bufora, oraz zegar z termostatem strefowym, który pozwala na zachowanie określonego komfortu termicznego w różnych strefach cyklu dobowego.

RT-08 SOLAR TL - Najprostszy sterownik do obsługi kolektora słonecznego przekazującego ciepło do BUFORA. Pozwala na obsługę jednej pompy kolektora. Posiada dwa czujniki temperatury do pomiaru glikolu i ciepłej wody w buforze.

RT-08 SOLAR T - Sterownik do systemów solarnych zapewniający obsługę instalacji grzewczej składającej się z kolektorów słonecznych i kominka z płaszczem wodnym ( bez regulacji dopływu powietrza). Daje możliwość obsługi trzech pomp: pompy ładującej zasobnik bądź bufor CWU z kolektorów słonecznych, pompy ładującej zasobnik bądź bufor CWU z kominka i pompy obiegowej zasilającej grzejniki z kominka. Posiada trzy czujniki temperatury: 1 do pomiaru temperatury glikolu i dwa do pomiaru wody - w kominku i zasobniku lub buforze CWU. Dodatkowo posiada styk beznapięciowy do odcięcia pracy innego źródła ogrzewania, a także wyposażony jest w zegar z termostatem strefowym, który pozwala na zachowanie określonego komfortu termicznego w różnych strefach cyklu dobowego.