Osprzęt do kominków – co to jest, jak działa i dlaczego jest ważny?

16/05/2024

Osprzęt do sterowników to zestaw akcesoriów, które poprawiają funkcjonowanie i bezpieczeństwo kominków. Zawory, pompy, przepustnice i inne elementy osprzętu pozwalają na automatyczną regulację pracy kominka, w zależności od zapotrzebowania na ciepło i parametrów pracy kominka. W tym artykule przedstawimy Ci, jakie elementy instalacji są kluczowe dla efektywnej pracy paleniska.

  1. Czym jest osprzęt do sterowników?
  2. Co to są czujniki i jakie są ich rodzaje?
  3. Czym jest przepustnica?
  4. Ważne elementy instalacji grzewczej.

Czym jest osprzęt do sterowników?

Osprzęt do sterowników do kominka to zestaw elementów, które służą do regulacji pracy kominka i zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Sprzęt do sterowników do kominka może zawierać m.in.:

  • czujniki temperatury,
  • przepustnice powietrza, 
  • zawory mieszające, 
  • pompy obiegowe.

Osprzęt sterowników do kominka jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kominka.

Co to są czujniki i jakie są ich rodzaje?

Czujniki do sterowników służą do pomiaru parametrów pracy kominka. Są dedykowane do współpracy z różnymi modelami sterowników. Działają na zasadzie przekazywania informacji do sterownika, który na ich podstawie podejmuje odpowiednie decyzje i steruje pracą kominka i instalacji grzewczej. Aby czujniki mogły działać poprawnie muszą być odpowiednio połączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, cieplnym lub wilgocią. Są ważnym elementem systemu grzewczego z kominkiem, ponieważ zapewniają jego bezpieczeństwo, wydajność i komfort użytkowania.

Czujniki do sterowników mogą być różnych typów niektóre z nich to:

CZUJNIK TEMPERATURY WODY W KOMINKU (0…+100°C) do regulatora: RT-08G, RT-08P, RT-08K, RT-08OS, RT-08 OS H2O, RT-08 GX

Czujnik temperatury wody – mierzy temperaturę wody w płaszczu wodnym kominka i przekazuje ją do sterownika, który na jej podstawie kontroluje pracę pomp, zaworów i przepustnicy. Zazwyczaj, poza drobnymi wyjątkami, sterowniki są wyposażone w trzy czujniki temperatury wody, służące do jej pomiaru w różnych miejscach układu np. na wyjściu z płaszcza wodnego kominka bądź też w zbiornikach Ciepłej Wody Użytkowej (CWU) czy też w zbiorniku Buforowym. Czujniki zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i komfort użytkowania kominka z płaszczem wodnym.

Czujnik temperatury spalin (0…+1200°C) w kominkach i paleniskach zduńskich, do regulatorów: RT-08OM/OMG, RT-08OS/OSG, RT-08SAC.

Czujnik pomiaru temperatury spalin – mierzy temperaturę spalin wylatujących z komory spalania i przekazuje ją do sterownika kominka. Na podstawie informacji przekazanych do sterownika, sterownik może zapewnić optymalizację procesu spalania drewna czy ochronę przed przegrzaniem elementów kominka i instalacji grzewczej. Czujnik ten jest zwykle podłączany do sterownika za pomocą przewodów i umieszczany bezpośrednio nad komorą spalania. Nowoczesne sterowniki można wyposażyć w dodatkowy czujnik, który służy do odczytu temperatury przy wlocie spalin do komina lub na końcu modułu akumulacji ciepła. 

CZUJNIK TEMPERATURY GLIKOLU W INSTALACJI SOLARNEJ

Czujnik pomiaru glikolu w kominkach to urządzenie, które służy do pomiaru temperatury glikolu, czyli płynu chłodzącego, który krąży w kolektorach słonecznych podłączonych do kominka z płaszczem wodnym. Działa na zasadzie zmiany oporu elektrycznego w zależności od temperatury. Dzięki niemu sterownik może optymalizować pracę kolektorów słonecznych, zapewnia odpowiedni poziom ciepła w kominku i instalacji grzewczej, chroni przed przegrzaniem lub zamarzaniem płynu chłodzącego. Czujnik ten jest zwykle podłączany do sterownika za pomocą przewodów i umieszczany w miejscu, gdzie temperatura glikolu jest najwyższa, np. na wyjściu z kolektorów słonecznych.

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DO TURBIN KOMINKOWYCH (0…+200°C) dedykowany do regulatora: RT-03C

Czujnik temperatury powietrza służy do pomiaru temperatury powietrza na wlocie ciepłego powietrza do turbiny kominkowej lub silnika wentylatora. Może współpracować z różnymi modelami sterowników do turbin kominkowych lub silników wentylatorów, które regulują prędkość obrotową i kierunek obrotu tych urządzeń na podstawie sygnałów z czujnika. Jest zwykle podłączany do sterownika za pomocą przewodów i umieszczany w miejscu, gdzie temperatura powietrza jest najwyższa, np. na wlocie do turbiny lub silnika. 

Kontaktronowy czujnik otwarcia drzwiczek kominka nr1

Czujnik drzwiczek informuje sterownik o otwarciu lub zamknięciu drzwiczek paleniska. Służy do automatycznego wstrzymania lub wznowienia procesu spalania drewna. Czujnik ten jest zwykle montowany na ramie drzwiczek kominka i podłączany do sterownika za pomocą przewodów. 

Czym jest przepustnica powietrza?

Przepustnica powietrza

Przepustnica powietrza do kominków to urządzenie, które umożliwia zarządzanie ilością powietrza dostającego się do paleniska, co ma wpływ na intensywność spalania i wydajność kominka. Dzięki niej możemy kontrolować temperaturę pracy paleniska jak i całego układu grzewczego do którego jest podpięta. Może być wyposażona w skrzydło sterujące z uszczelnieniem lub bez uszczelnienia. Wkłady kominkowe „wodne” posiadają przepustnicę nieuszczelnioną, co zapewnia równowagę ciśnień i zabezpiecza wkład przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienia alarmu antyprzegrzaniowego, następuje całkowite zamknięcie dopływu powietrza, po to, by jak najszybciej wygasić palenisko. Dodatkowo wszystkie urządzenia w układzie przechodzą w tryb pracy ciągłej, tak, by odebrać jak najwięcej gorącej wody z płaszcza i zapobiec uszkodzeniu instalacji. W kominkach powietrznych oraz paleniskach zduńskich przepustnica posiada uszczelnienie, dzięki czemu zapewnia pełne zamknięcie dopływu tlenu, co zapobiega nadmiernemu spalaniu drewna i stratom ciepła. Dzięki uszczelnieniu sterowanie procesem spalania jest bardzo precyzyjne a do układu nie dostaje się niechciane powietrze.W przypadku awarii przepustnica otwiera się na 100% po to by wypalić drewno znajdujące się w palenisku i wygasić kominek, chyba, że dojdzie do przekroczenia temperatury granicznej, wtedy przepustnica się zamyka, odcinając dopływ powietrza tak by zatrzymać proces spalania i uniknąć dalszego wzrostu temperatury.

Ważne elementy instalacji grzewczej.

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń ważne są też inne elementy takie jak:

Pompa obiegowa, która zapewnia cyrkulację wody w obiegu grzewczym, przenosząc ciepło z kominka do grzejników, podłogi, bufora lub CWU. Sterowanie odbywa się na podstawie pomiaru temperatury w instalacji zasilanej kominkiem z płaszczem wodnym. Pompa jest włączana lub wyłączana w zależności od zapotrzebowania na ciepło i parametrów pracy kominka.

Pompa dodatkowa zapewnia cyrkulację wody w dodatkowym obiegu grzewczym, np. podłogowym lub w układzie ciepłej wody użytkowej.

Pompa bufora lub laddomat zapewnia cyrkulację wody między kominkiem a zasobnikiem buforowym, który służy do magazynowania nadmiaru ciepła. 

Zawór mieszający służy do regulacji temperatury wody w obiegu grzewczym, poprzez mieszanie wody ciepłej z kotła lub kominka z płaszczem wodnym z wodą powrotną (czyli taka, która przeszła przez wszystkie grzejniki i utraciła swoją pierwotną temperaturę i jest dostarczana do kotła czy kominka do ponownego nagrzania) z instalacji. Ma na celu zapewnić optymalną temperaturę wody dla różnych rodzajów ogrzewania, np. grzejnikowego, podłogowego, buforowego lub ciepłej wody użytkowej. Zawór mieszający zapobiega również zbyt niskiej temperaturze wody powracającej do kotła lub kominka, co mogłoby spowodować kondensację i korozję.

Elektrozawór może być używany do sterowania przepływem wody w instalacji grzewczej, np. do otwierania i zamykania obiegów grzejnikowych. Pozwala na automatyczną regulację pracy kominka z płaszczem wodnym, w zależności od zapotrzebowania na ciepło i parametrów pracy kominka

Osprzęt do sterowników to niezbędny element instalacji grzewczej, który pozwala na automatyczną regulację pracy kominka z płaszczem wodnym. Dzięki niemu możesz cieszyć się komfortem i oszczędnością, a także uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. 

Jeśli chcesz zaopatrzyć się w osprzęt do sterowników odwiedź nasz sklep internetowy!

Polecane produkty
Translate »