Sterowniki do kominków z płaszczem wodnym – niezbędny element instalacji grzewczej

Sterowniki do kominków z płaszczem wodnym – niezbędny element instalacji grzewcze
08/05/2024

Kominek z płaszczem wodnym to nie tylko piękny element wystroju wnętrza, ale także skuteczne źródło ciepła. Aby jednak cieszyć się komfortem i oszczędnością, trzeba zadbać o prawidłową regulację i kontrolę pracy tego typu kominka. W tym celu niezbędny jest sterownik, który automatycznie dostosowuje ilość powietrza do paleniska, włącza i wyłącza pompę obiegową, monitoruje temperaturę i ciśnienie wody, a także sygnalizuje ewentualne awarie. W tym artykule przedstawimy Ci, co to jest sterownik do kominka z płaszczem wodnym, jak go zainstalować i jakie parametry ustawić.

W tym artykule:

 1. Czym są kominki z płaszczem wodnym?
 2. Jak działa sterownik do kominka z płaszczem wodnym?
 3. Jakie parametry można dostosować za pomocą sterownika?
 4. Jakie korzyści niesie za sobą stosowanie sterowników do kominków z płaszczem wodnym?
 5. Ważne wskazówki do montażu sterownika

Czym są kominki z płaszczem wodnym?

Kominki z płaszczem wodnym to urządzenia, które łączą w sobie funkcje dekoracyjne i grzewcze. Są to specjalne wkłady kominkowe, które mają zamontowany płaszcz wodny, czyli obudowę z rurami, przez które przepływa woda. Woda jest ogrzewana przez ciepło, wydzielane podczas spalania drewna w palenisku. Następnie jest ona pompowana do instalacji centralnego ogrzewania lub zasobnika ciepłej wody użytkowej. W ten sposób kominek z płaszczem wodnym może być wykorzystany do ogrzewania całego domu lub tylko części pomieszczeń.

Zalety kominków z płaszczem wodnym:

 • Kominki z płaszczem wodnym są bardzo efektywne energetycznie, ponieważ wykorzystują ciepło, które inaczej byłoby tracone przez komin.
 • Są ekologiczne, ponieważ używają drewna jako odnawialnego źródła energii, a jego spalanie nie emituje tak dużo dwutlenku węgla.
 • Mają estetyczny wygląd i tworzą przytulną oraz ciepłą atmosferę w domu. Ogień w kominku jest zawsze piękny i relaksujący, a płomienie można regulować za pomocą termostatu lub pilota.
 • Kominki z płaszczem wodnym są ekonomiczne, ponieważ mogą obniżyć koszty ogrzewania domu. Jeśli kominek jest podłączony do kotła lub zbiornika buforowego, może pracować w trybie współpracy lub zastępować inne źródło ciepła. W ten sposób można zaoszczędzić na gazie, oleju lub prądzie.

Wymagania i ograniczenia kominków z płaszczem wodnym:

 • Kominki z płaszczem wodnym wymagają odpowiedniego doboru mocy i modelu wkładu, w zależności od wielkości i zapotrzebowania na ciepło domu. Zbyt mały lub zbyt duży wkład może powodować problemy z regulacją temperatury, nadmierne zużycie drewna lub uszkodzenie instalacji.
 • Wymagają zapewnienia właściwego ciągu kominowego i wentylacji pomieszczenia, w którym się znajdują. Ciąg kominowy jest niezbędny do prawidłowego spalania drewna i odprowadzania spalin. Wentylacja pomieszczenia jest potrzebna do dostarczania tlenu do paleniska i zapobiegania nadmiernemu nagrzewaniu się kominka.
 • Muszą być w nich zastosowane odpowiednie zabezpieczenia i elementy sterujące, takie jak naczynie przeponowe, wężownica schładzająca, zawór bezpieczeństwa, termostat, pompa, zawór mieszający i inne. Te elementy służą do utrzymania odpowiedniego ciśnienia, temperatury i przepływu wody w systemie, a także do zapobiegania przegrzaniu, zamarznięciu lub pęknięciu płaszcza wodnego.
 • Kominki z płaszczem wodnym wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji, zarówno kominka, jak i instalacji. Należy usuwać popiół i sadzę z paleniska i komina, sprawdzać szczelność i stan rur i złączek, wymieniać uszczelki i filtry, a także kontrolować parametry pracy systemu.

Jak działa sterownik do kominka z płaszczem wodnym?

RT 08 G bez tla sterownik kominek sterownik do kominka

Sterownik do kominka z płaszczem wodnym to urządzenie, które automatycznie reguluje pracę kominka i jego współpracę z innymi elementami instalacji grzewczej. Ma za zadanie utrzymywać optymalną temperaturę wody w płaszczu wodnym kominka, zapewniając efektywne i bezpieczne spalanie drewna. Sterownik kontroluje również pracę przepustnicy, która dostosowuje ilość powietrza doprowadzanego do paleniska. W ten sposób wpływa na moc i czas pracy paleniska.

Sterownik do kominka z płaszczem wodnym może również sterować pracą kilku pomp, które rozprowadzają ciepłą wodę z kominka do innych urządzeń, takich jak kocioł, zbiornik buforowy, grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub zasobnik ciepłej wody użytkowej. Może załączać i wyłączać pompy w zależności od temperatury wody w kominku i w innych częściach instalacji. W ten sposób sterownik zapewnia optymalne wykorzystanie ciepła z kominka i zapobiega jego marnowaniu.

Jest zwykle wyposażony w kilka czujników temperatury, które mierzą temperaturę wody w różnych punktach instalacji. Na podstawie tych pomiarów sterownik podejmuje decyzje o pracy przepustnicy i pomp. Ma również wbudowany wyświetlacz i panel sterowania, na którym można odczytać aktualne parametry pracy kominka i ustawić żądane wartości.

Jakie parametry można dostosować za pomocą sterownika?

Sterowniki do kominków z płaszczem wodnym pozwalają na dostosowanie wielu parametrów, które wpływają na efektywność i bezpieczeństwo kominka i instalacji. Niektóre z tych parametrów wymieniamy poniżej.

 • Temperatura zadana, którą sterownik stara się utrzymać w płaszczu wodnym kominka, sterując przepustnicą powietrza. Można ją ustawić w zakresie od 40°C do 90°C, w zależności od modelu i mocy wkładu. Im wyższa temperatura zadana, tym większa moc i zużycie drewna. 
 • Temperatura załączenia pompy CO, przy której sterownik załącza pompę obiegową, która rozprowadza ciepłą wodę z kominka do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Można ją ustawić w zakresie od 30°C do 90°C, w zależności od zapotrzebowania na ciepło i rodzaju ogrzewania. Im wyższa temperatura załączenia pompy, tym szybciej kominek ogrzewa dom. 
 • Temperatura alarmu, przy której sterownik sygnalizuje przegrzanie kominka i zamyka przepustnicę powietrza. Można ją ustawić w zakresie od 60°C do 100°C, w zależności od bezpieczeństwa i zabezpieczeń instalacji. Im wyższa temperatura alarmu, tym większa tolerancja na wahania temperatury. 
 • Histereza określa różnicę temperatury, przy której sterownik załącza lub wyłącza pompę obiegową. Można ją ustawić w zakresie od 1°C do 10°C, w zależności od stabilności temperatury w instalacji. Im wyższa wartość, tym rzadziej sterownik włącza lub wyłącza pompę, co zmniejsza jej zużycie i hałas. 
 • Czas wybiegu, czyli czas, przez który sterownik utrzymuje pompę obiegową włączoną po osiągnięciu zadanej temperatury w płaszczu wodnym kominka. Można go ustawić w zakresie od 0 do 60 minut, w zależności od potrzeby wykorzystania resztkowego ciepła z kominka. Im wyższa wartość, tym dłużej sterownik utrzymuje pompę włączoną, co zwiększa wydajność ogrzewania. 
 • Parametr Przep.PP min określa minimalną ilość powietrza, która jest dostarczana do paleniska, nawet gdy sterownik zamyka przepustnicę powietrza. Można go ustawić w zakresie od 0 do 100, w zależności od jakości opału i spalania. Im wyższa wartość, tym więcej powietrza jest dostarczane do paleniska, co poprawia spalanie i zmniejsza emisję spalin.
 • Parametr Przep.PP max określa maksymalną ilość powietrza, która jest dostarczana do paleniska, gdy sterownik otwiera przepustnicę powietrza. Można go ustawić w zakresie od 0 do 100, w zależności od mocy kominka i ciągu kominowego. Im wyższa wartość, tym więcej powietrza jest dostarczane do paleniska, co zwiększa moc i czas pracy kominka.

To tylko niektóre z parametrów, które można dostosować za pomocą sterownika. Dokładne wartości i zakresy ustawień mogą się różnić w zależności od modelu i producenta sterownika. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi sterownika przed dokonaniem jakichkolwiek zmian. 

Jakie korzyści niesie za sobą stosowanie sterowników do kominków z płaszczem wodnym?

Stosowanie sterowników do kominków z płaszczem wodnym niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla użytkownika, jak i dla samego kominka i instalacji grzewczej. Oto niektóre z nich.

Komfort i wygoda – dzięki sterownikowi nie trzeba ręcznie regulować dopływu powietrza do paleniska, co wpływa na moc i czas pracy kominka. Urządzenie automatycznie dostosowuje ilość powietrza do temperatury wody w płaszczu wodnym, zapewniając optymalne spalanie drewna. Sterownik włącza i wyłącza również pompę obiegową, która rozprowadza ciepłą wodę z kominka do grzejników. Można go łatwo obsługiwać za pomocą wyświetlacza i panelu sterowania.

Oszczędność i efektywność – dzięki sterownikowi można lepiej wykorzystać ciepło z kominka i zmniejszyć zużycie drewna. Sterownik utrzymuje stałą temperaturę wody w płaszczu wodnym, zapobiegając jej nadmiernemu nagrzewaniu lub stygnięciu. Urządzenie wykorzystuje resztkowe ciepło z kominka, utrzymując pompę obiegową włączoną przez określony czas po osiągnięciu zadanej temperatury. Może również współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak kocioł, zbiornik buforowy, zasobnik ciepłej wody użytkowej lub laddomat, i przełączać się między nimi w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Bezpieczeństwo i trwałość – dzięki sterownikowi można zapobiec uszkodzeniu kominka i instalacji grzewczej przez przegrzanie, zamarznięcie lub pęknięcie płaszcza wodnego. Monitoruje temperaturę wody w płaszczu wodnym i sygnalizuje alarm, gdy przekroczy ona ustaloną wartość. Wtedy sterownik zamyka przepustnicę powietrza i zatrzymuje spalanie drewna. Zapewnia odpowiedni przepływ i cyrkulację wody.

Ważne wskazówki do montażu sterownika

Montaż sterownika do kominka z płaszczem wodnym jest bardzo ważnym etapem, który wpływa na prawidłowe działanie i bezpieczeństwo całej instalacji grzewczej. Dlatego należy przestrzegać kilku wskazówek, które pomogą uniknąć błędów i problemów. Najlepiej, aby sterownik zamontował specjalista. Oto niektóre z wytycznych.

Wybierz odpowiedni model sterownika.

Na rynku dostępne są różne rodzaje i modele sterowników do kominków z płaszczem wodnym, które różnią się funkcjami, parametrami i sposobem obsługi. Należy wybrać sterownik, który pasuje do mocy i charakterystyki wkładu kominkowego, a także do rodzaju i zapotrzebowania na ogrzewanie. Przykładowo, sterowniki mogą mieć możliwość obsługi i modyfikacji ustawień kilku pomp, takich jak pompa obiegowa, pompa dodatkowa (CWU lub podłogowa), pompa bufora lub laddomat.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi sterownika.

Przed montażem i uruchomieniem sterownika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera informacje o schemacie podłączenia, sposobie montażu, ustawieniach fabrycznych, parametrach pracy, sygnałach alarmowych i innych ważnych kwestiach. Instrukcja obsługi powinna być dołączona do sterownika lub dostępna na stronie internetowej producenta. 

Wybierz odpowiednie miejsce montażu sterownika.

Powinien być zamontowany w suchym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i promieniowania słonecznego. Sterownik powinien być również łatwo dostępny i widoczny, aby można było odczytać parametry pracy i obsługiwać panel sterowania.

Podłącz sterownik zgodnie ze schematem.

Powinien być podłączony do zasilania, przepustnicy powietrza, pomp, czujników temperatury i innych elementów instalacji zgodnie ze schematem podłączenia, który znajduje się w instrukcji obsługi. Należy używać odpowiednich przewodów, złączek i zacisków, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną transmisję sygnałów i zasilania. Należy również sprawdzić poprawność i szczelność połączeń przed uruchomieniem sterownika.

Ustaw parametry pracy sterownika.

Sterownik powinien być ustawiony na parametry pracy, które odpowiadają charakterystyce kominka i instalacji grzewczej. Należy ustawić temperaturę zadaną, temperaturę załączenia i wyłączenia pompy CO, temperaturę alarmu, parametr P1, histerezę, czas wybiegu, parametr P4 i parametr Ar, w zależności od modelu i producenta sterownika. Należy również sprawdzić, czy sterownik poprawnie reaguje na zmiany temperatury i załącza i wyłącza przepustnicę i pompę.

To są tylko niektóre ze wskazówek do montażu sterownika do kominka z płaszczem wodnym. Dokładne informacje i zalecenia można znaleźć w instrukcji obsługi sterownika i kominka. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

Sterownik do kominka z płaszczem wodnym to urządzenie, które pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kominka jako źródła ciepła. Sterownik automatycznie reguluje pracę kominka i jego współpracę z innymi elementami instalacji grzewczej, zapewniając efektywne i bezpieczne spalanie drewna, a także optymalne wykorzystanie ciepła z kominka. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, który sterownik sprawdzi się najlepiej dla Ciebie, zadzwoń i porozmawiaj z naszym ekspertem! 

Polecane produkty
Translate »