Zasilacze stabilizowane impulsowe AC/DC

Zasilacze stabilizowane impulsowe AC/DC

Zasilacze impulsowe stabilizowane posiadają mniejsze wymiary i masę, dużą sprawność (sięgająca nawet 90%) oraz stabilne napięcie wyjściowe, niezależne od jakości napięcia zasilającego.

Napięcie sieciowe jest prostowane i przetwarzane na napięcie stałe. Układ modulacji szerokości impulsów PWM (ang. Pulse width modulation) generuje napięcie o częstotliwości 50-200kHz. Umożliwia to znaczną redukcję strat w miedzi, ponieważ liczba zwojów transformatora maleje wraz ze wzrostem częstotliwości.

Napięcie wtórne jest prostowane, filtrowane, po czym zostaje przekazane bezpośrednio na obciążenie. W celu stabilizacji napięcia mierzony jest prąd i napięcie wyjściowe i odpowiednio zmienia się współczynnik wypełnienia przebiegu sterującego kluczem po pierwotnej stronie transformatora. Kluczowanie po stronie pierwotnej (ang. primary switching), gdzie jest duża częstotliwość, wymaga mniejszego transformatora w porównaniu z transformatorem na 50Hz.

Translate »