POLITYKA PRYWATNOŚCI" RODO" I PLIKÓW „COOKIES”

w sklepie internetowym: tatarek.com.pl oraz spółce TATREK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego w domenie sklep.tatarek.com.pl (zwanym dalej Sklepem) oraz w zakresie danych pozyskanych przez spółkę TATAREK poprzez inny niż sklep kanał. Firma TATAREK Sp. z o.o. ul. Świeradowska 75 50-559 Wrocław (zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia, w jaki sposób firma TATAREK Sp. z o.o.  wykorzystuje informacje dotyczące Państwa i zakupionego lub użytkowanego przez Państwa towaru lub wykonanej usługi (dane osobowe) zebrane podczas odwiedzenia naszego sklepu internetowego lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą innych dostępnych narzędzi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Administrator
Administratorem danych pozyskanych poprzez sklep internetowy: sklep.tatarek.com.pl lub podczas kontaktu za pomocą innych dostępnych narzędzi ze spółką TATAREK Sp. z o.o. jest spółka TATAREK Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 – 559) przy ul. Świeradowskiej 75, wpisana do KRS pod nr 0000608319, NIP 8992786372, REGON 363981519, e – mail: tatarek@tatarek.com.pl

Dane osobowe
Dane osobowe zbierane przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, adres (do korespondencji lub dla doręczeń), adres e – mail, numer telefonu oraz dane działalności lub pracodawcy jeśli kontakt następuje służbowo.

Dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, w celu prawnie uzasadnionym, w tym związany z realizacją zapytań ofertowych, zapytań dotyczących sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz ich realizacją, a także obsługą posprzedażową. Celem przetwarzania danych jest również badanie satysfakcji klientów, określenia jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów oraz ich właściwy dobór na przyszłość, a także działania marketingowe.
Dane osobowe pozyskane są przez administratora na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.
Dane pozyskane w związku ze współpracą przetwarzane są maksymalnie przez czas niezbędny do realizacji celów, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat.
Do posiadanych danych służy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każdemu kto udostępnił dane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej wycofania.
Posiadane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach opisanych powyżej poprzez ich przekazanie do podmiotów świadczących usługi zewnętrzne na rzecz administratora (m.in. księgowość, kurierzy, IT, podwykonawcy i współwykonawcy) lub podmiotów powiązanych z administratorem, a także organom publicznym w zakresie ustawowo określonym.
Zebrane dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zebrane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny.
Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język
Kotwica przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

Plik „cookie”
Jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepiu mogą jednak nie działać poprawnie.

Gromadzenie danych
W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.
Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie .

Inne
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności.

Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.
Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików cookies.
Użytkownik korzystając z usług sklepu internetowego oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności.
W przypadku pytań, wątpliwości lub dostępu do informacji dotyczących danych które przetwarza administrator lub też skorzystania ze swoich praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adres e – mail: tatarek@tatarek.com.pl

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez tatarek.com.pl.